W sprawie:
powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego stanowiącego własność Skarbu Państwa, tj. drewna pozyskanego w ramach usunięcia drzew z nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa

Data uchwały:
2015-10-05

Numer uchwały:
24/2015

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2015-10-05