W sprawie:
zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zmianami)

Data uchwały:
2021-06-09

Numer uchwały:
251/2021

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2021-06-09