W sprawie:
pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej nr 4760P w m. Święciechowa na odcinku od ronda na ul. Leszczyńskiej do ronda na ul. Śmigielskiej

Data uchwały:
2021-09-21

Numer uchwały:
XL/244/2021

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022r. i podlega
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.