W sprawie:
przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za 2023 rok

Data uchwały:
2024-05-23

Numer uchwały:
III/20/2024

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2024-05-23