W sprawie:
wprowadzenia ograniczeń i zakazów używania jednostek pływających napędzanych silnikami o napędzie spalinowym na Jeziorze Dominickim

Data uchwały:
2024-05-23

Numer uchwały:
III/24/2024

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.