Wydział Organizacyjny, Oświaty i Spraw Społecznych 

Naczelnik: Katarzyna Kamińska
z-ca naczelnika: Izabela Nowak


Adres:
Starostwo Powiatowe - bud. B
Plac Kościuszki 4
64-100 Leszno

e-mail: starostwo@powiat-leszczynski.pl
            leszno_pzrk@poznan.uw.gov.pl
            oswiata@powiat-leszczynski.pl
fax: 
        65 529-68-09
tel: 
        65 529-68-00 Punkt Obsługi Klienta
        65 529-68-01 Sekretariat Starosty
        65 529-68-52 Biuro Rady Powiatu Leszczyńskiego
        65 529-68-03 Kadry
        65 529-68-11 Promocja
        65 529-68-34 Zamówienia Publiczne
        65 529-68-53 Archiwum Zakładowe
        65 525-69-75 Zarządzanie Kryzysowe, Bezpieczeństwo Publiczne
                               Kultura, Turystyka, Organizacje Pozarządowe, Zdrowie
        65 529-68-25 Oświata, Stypendia
        65 529-68-35 Kultura Fizyczna i Sport

 

Podstawowe zadania wydziału zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym

Sprawy do załatwienia


Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych

Wyciąg z ewidencji Klubów Sportowych

Wyciąg z ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych

Stypendia dla studentów ostatnich lat studiów

Program wspierania uzdolnionych uczniów i studentów z terenu Powiatu Leszczyńskiego

Zasady obejmowania patronatem imprez przez Starostę Leszczyńskiego

Finansowanie rozwoju sportu na terenie Powiatu Leszczyńskiego

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  

Biuro rzeczy znalezionych

Sprowadzenie zwłok/urny z prochami do Polski

Wydanie  wypisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych (których statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej)