W sprawie:
ustalenia na rok 2021 wysokości opłat i kosztów związanych z usunięciem i przechowywaniem pojazdów.

Data uchwały:
2020-09-24

Numer uchwały:
XXVIII/165/2020

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.