zgłoszenia i numer sprawy

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Adres lub miejsce inwestycji

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

Informacja o braku sprzeciwu

AB.6743.2.1.2020

07.01.2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Lipno, dz. 169, 411/7, 182, 423, 220, 365, 384

Przebudowa sieci wodociągowej (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.2.2020

07.01.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Krzemieniewo, dz. 748/22, 748/13, 742/15, 742/14

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.3.2020

10.01.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Boszkowo - Letnisko, dz. 638/4, 638/89, 641/1

Włoszakowice, dz. 640/1, 638/87, 638/86, 638/89, 638/4, 641/1

Sieć elektroenergetyczna

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.4.2020

14.01.2020

GREMET Skup, Sprzedaż Złomu i Metali Grzegorz Maślonka

Święciechowa, dz. 330/5, 426/4, 426/10

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

 

Wniosek wycofany przez Inwestora

AB.6743.2.5.2020

15.01.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Dąbcze, dz. 54/22, 54/25

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 03.02.2020r.

Uzupełnienie z dnia 05.03.2020r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.6.2020

22.01.2020

ŚWIERK Krzysztof

Krzycko Małe, dz. 25, 240/5

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.7.2020

23.01.2020

JANISZEWSKA Paulina

Grodzisko, dz. 403

Sieć kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

Umorzenie z dnia

28.01.2020r

 

AB.6743.2.8.2020

24.01.2020

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Święciechowa, dz. 1220/5, 1220/11, 1220/23, 1220/27, 1220/32

Oświetlenie drogowe

 (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.9.2020

28.01.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 515/22, 513/3, 513/5

Linia kablowa nn -0,4 kV wraz z ustawieniem szafek kablowych SK4 oraz złącza kablowego ZK1x-1P

 (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.10.2020

30.01.2020

Zarząd Dróg Gminnych

Jezierzyce Kościelne, dz. 104, 147/23, 190/13

Oświetlenie uliczne  (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.11.2020

31.01.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Nowa Wieś, dz. 94/1, 94/2, 93, 90/14 - 90/27

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.12.2020

31.01.2020

ENEA Operaotor Sp. z o.o.

Grotniki, dz. 102/5, 102/6, 102/1, 104/3, 105/8, 105/4

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.13.2020

04.02.2020

MAŚLONKA Grzegorz

Święciechowa, dz. 330/5, 426//4, 426/10

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.14.2020

11.02.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Osieczna, dz. 81/1, 81/2, 75/4

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

 

Wniosek wycofany przez Inwestora

AB.6743.2.15.2020

12.02.2020

T&T Home S.C.Tomasz Kulesza, Tomasz Lichy

Henrykowo, dz. 571/14

Budynek mieszkalny jednorodzinny z dwoma lokalami mieszkalnymi oraz tymczasowy zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe (kategoria I)

Postanowienie z dnia 02.03.2020r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.16.2020

25.02.2020

BRZESKI Dariusz

FUDALEJ Edyta

Lipno, dz. 393/51

Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz tymczasowy zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe (kategoria I)

Postanowienie z dnia 12.03.2020r.

Sprzeciw

AB.6743.2.17.2020

26.02.2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Lipno, dz. 406/33, 157/14, 169, 163/7

Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Powstańców Wielkopolskich w Lipnie(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.18.2020

27.02.2020

FINDO INVEST Sp. z o.o. Sp. K

Kłoda, dz. 472

Rozdzielcza sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 18.03.2020.

Uzupełnienie z dnia 10.04.2020r.

Sprzeciw

AB.6743.2.19.2020

27.02.2020

KAłUŻNY Mateusz

Lipno, dz. 651

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

Postanowienie z dnia 17.03.2020r.

Uzupełnienie z dnia 03.04.2020r.

Nie wniesiono sprzeciu

AB.6743.2.20.2020

03.03.2020

BANACH Wiesław

Dominice, dz. 104/25

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

 

 

Sprzeciw

 

AB.6743.2.21.2020

03.03.2020

BANACH Rafał

Dominice, dz. 104/34

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

 

Sprzeciw

AB.6743.2.22.2020

03.03.2020

BANACH Rafał

Dominice, dz. 104/33

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

 

Sprzeciw

AB.6743.2.23.2020

05.03.2020

GMINA LIPNO

Gronówko, dz. 337, 338/2, 339, 340, 341, 342, 344, 348, 349, 350

Oświetlenie uliczne (kategorioa XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.24.2020

20.03.2020

ENEA Operaotor Sp. z o.o.

Henrykowo, dz. 542, 532/4, 522/2, 522/3, 531/3

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.25.2020

30.03.2020

ENEA Operaotor Sp. z o.o.

Lipno, dz. 393/4, 393/5, 393/9, 393/55, 393/74

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.26.2020

03.04.2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka zo.o.

Święciechowa, dz. 331/14,1220/26, 1220/27, 1220/32, 1218/4

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.27.2020

08.04.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Henrykowo, dz. 575/25, 573/10

Sieć gazowa średniego ciśnienia PE dn 63 (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.28.2020

14.04.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz. 475/1, 474/3, 475/13

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.29.2020

16.04.2020

BANACH Wiesław

Dominice, dz. 104/25

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6740.2.30.2020

16.04.2020

BANACH Rafał

Dominice, dz. 104/34

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.31.2020

16.04.2020

BANACH Rafał

Dominice, dz. 104/33

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.32.2020

17.04.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 61, 676/12, 676/5

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoriia XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.33.2020

17.04.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 182/12

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.34.2020

20.04.2020

K2 NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz. 639/3

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.35.2020

23.04.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 457/1, 457/2, 458/1, 460/1, 503, 636

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.36.2020

30.04.2020

SZYMAŃSKA Paulina

Wojnowice, dz. 413, 384

Zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego  jednorodzinnego na sklep spożywczo - przemysłowy(kategoria I)

 

Wniosek wycofany przez Inwestora

AB.6743.2.37.2020

30.04.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Lasocice, dz. 558/27, 862, 558/11, 558/12

Sieć energetyczna kablowa  nn 0,4 kV (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.38.2020

08.05.2020

TOMCZAK  Alicja i Ryszard

Dąbcze, dz. 280/4

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

 

Wniosek pozostawiony bez rozpoznania

AB.6743.2.39.2020

13.05.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Lipno, dz. 38, 55, 56

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.40.2020

13.05.2020

ZAKłAD USłUG WODNYCH we Wschowie Sp.z  o.o.

Brenno, dz. 833

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.41.2020

14.05.2020

Polska Spółka Gazownictwa

 Sp. z o.o.

Święciechowa, dz. 1226/144, 1226/142, 1225/3, 1217/35, 1217/8

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.42.2020

14.05.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 513/3, 515/22

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.43.2020

15.05.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Rydzyna, dz. 974/13, 152/26

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.44.2020

18.05.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz. 889/9, 882/2

Sieć gazowa średniego ciśnienia PE dn 63 (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.45.2020

18.05.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz. 518, 580/13, 580/4, 580/2

Sieć gazowa średniego ciśnienia PE dn 63 (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.46.2020

18.05.2020

WELS Halina

Osieczna dz. 1634

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

 

Sprzeciw

AB.6743.2.47.2020

20.05.2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Henrykowo, dz. 542, 532/4

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.48.2020

22.05.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Jezierzyce Kościelne, dz. 118, 145, 147/4, 147/5, 147/23, 155

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.49.2020

22.05.2020

MIKOłAJCZYK Lucyna

Boszkowo, dz. 641/25

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej (kategoria XXVI)

 

Wniosek wycofany przez Inwestora

AB.6743.2.50.2020

22.05.2020

GREŹLIKOWSKA Danuta

Boszkowo, dz. 641/24

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej (kategoria XXVI)

 

Wniosek wycofany przez Inwestora

AB.6743.2.51.2020

28.05.2020

ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o.

Kłoda, dz. 550/3, 550/2

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.52.2020

29.05.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Rydzyna, dz. 931, 938, 933, 852, 862

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.53.2020

02.06.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Kąkolewo, dz. 449, 241, 240/50, 240/64, 240/56

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.54.2020

10.06.2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 837/2, 837/3

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.55.2020

10.06.2020

PRAIS Lukasz

Osieczna, dz. 1183/4, 1185

Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.56.2020

12.06.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 90/25, 90/30

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.57.2020

15.06.2020

KREUSCHNER Jurand

Klonówiec, dz. 201/41

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

 

Sprzeciw

AB.6743.2.58.2020

15.06.2020

KRÓLIKOWSKA Monika

Kłoda, dz. 902/19

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

 

Wniosek wycofany przez Inwestora

AB.6743.2.59.2020

17.06.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 541, 546/6

Sieć gazowa średniego cisnienia (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.60.2020

17.06.2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 531/25, 887/13

Sieć wodociągowa i kanalizcji sanitarnej (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.61.2020

17.06.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz. 258/8, 278/2

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.62.2020

17.06.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Wilkowice,dz. 98/4, 94/22

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.63.2020

18.06.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Rydzyna, dz. 475/15

Sieć gazowa średniego cisnienia (kategoria XXVI)

 

Sprzeciw

AB.6743.2.64.2020

18.06.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Kłoda, dz. 441, 463/13

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

 

Sprzeciw

AB.6743.2.65.2020

18.06.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Święciechowa, dz. 1217/2, 1217/8, 1217/33, 1217/35, 1217/37, 1220/2, 1220/5

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.66.2020

19.06.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Kłoda, dz. 471/6

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

 

Sprzeciw

AB.6743.2.67.2020

22.06.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Przybyszewo, dz. 628/137, 628/69, 628/32

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.68.2020

25.06.2020

Polska Społka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Garzyn, dz. 66/17, 49, 20/14

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.69.2020

02.07.2020

 FUDALEJ Edyta

BRZESKI Dariusz

Lipno, dz. 393/51

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

Postanowienie z dnia 15.07.2020r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.70.2020

08.07.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Lasocice, dz. 193, 172, 188, 262

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 21.07.2020r.

Wniosek wycofany przez Inwestora

AB.6743.2.71.2020

10.07.2020

WELS Halina

Osieczna, dz. 1634

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

Postanowienie z dia 30.07.2020r.

Uzupełnienie z dnia 27.08.2020r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.72.2020

13.07.2020

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Sp. z o.o.

Święciechowa, dz. 977/3, 1006/1

Sieć kanalizacji sanitarnej (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.73.2020

15.07.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Krzycko Małe, dz. 25, 32/6, 240/5, 240/8, 240/11, 240/14

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.74.2020

17.07.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 631, 632/1

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

 

Sprzeciw

AB.6743.2.75.2020

20.07.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Grodzisko, dz. 200/4, 380, 381/1, 381/2, 231/2, 205, 207/7

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.76.2020

22.07.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz. 178/16, 178/29, 179, 178/10, 178/18

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.77.2020

23.07.2020

KREUSCHNER Jurand

Klonówiec, dz. 201/41

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I) 

Postanowienie z dnia 12.08.2020r.

Uzupełnienie z dnia 19.08.2020r.

 Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.78.2020

27.07.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz. 580/13, 580/18, 580/21, 580/22, 580/23, 580/24, 580/25

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.79.2020

04.08.2020

GMINA RYDZYNA

Rydzyna, ul. St. Czarnieckiego, T. Łopuszańskiego dz.218/6,213/21,838,837,836/15,681

Kanalizacja deszczowa  (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.80.2020

05.08.2020

APOLINARSKI Paweł

Włoszakowice, dz. 417/54

Zewnętrzna instalacja gazowa ze zbiornikiem podziemnym na gaz płynny o poj. 4850 l

 

Wniosek wycofany przez Inwestora

AB.6743.2.81.2020

05.08.2020

GMINA LIPNO

Mórkowo, Osiedle Lipowe dz. 335/8, 336/12, 336/17, 682

Oświetlenie uliczne (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.82.2020

11.08.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Boszkowo - Letnisko, ul. Turystyczna dz.  633/5

Sieć elektroenergetyczna nN 0,4 kV - kablowa dla zasilania domku rekreacyjnego (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.83.2020

12.08.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Przybyszewo dz.  593/18, 468, 593/6, 628/16, 628/17

Linia elektroenergetyczna nn wraz z szafką SK oraz złączem kablowym 0,4 kV dla zasilenia domu jednorodzinnego (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.84.2020

13.08.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wojnowice, dz. 452, 515, 674/7, 5005/2

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.85.2020

17.08.2020

WOJCIECHOWSKI Patryk

Mórkowo, dz. 336/24

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.86.2020

18.08.2020

WÓJCIK Marek

Gronówko, dz. 117/92

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I) 

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.87.2020

19.08.2020

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Stary Belęcin, dz. 21/2, 49/1, 50/2, 56/2, 56/1, 51/2, 57/3, 46/3, 20

Usunięcie kolizji w linii napowietrznej nn 0,4 kV (kategoria XXVI)

 

Wniosek wycofany przez Inwestora

AB.6743.2.88.2020

21.08.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Krzycko Wielkie, dz. 350/2, 416

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.89.2020

24.08.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz. 466/3, 466/4, 466/5, 472, 475/2, 476

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.90.2020

28.08.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Kaczkowo, dz. 88/5, 88/10, 89

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.91.2020

04.09.2020

KAŹMIERCZAK Maria

Wilkowice, dz. 82/2

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.92.2020

08.09.2020

TOMCZAK Alicja i Ryszard

Dąbcze, dz. 280/4

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.93.2020

08.09.2020

GMINA OSIECZNA

Kąkolewo, dz. 950/48, 1288/4, 1288/9, 1288/10

Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.94.2020

10.09.2020

JUCHNIEWICZ Adam

Osieczna, dz. 1194/4

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (kategoria I) 

 

Sprzeciw

AB.6743.2.95.2020

11.09.2020

GMINA OSIECZNA

Kąkolewo, dz. 315/2, 334/10, 334/65, 334/66

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

Zawieszenie z dnia 02.10.2020r.

Podjęcie z dnia 27.10.2020r

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.96.2020

11.09.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Mórkowo, dz. 215/5, 215/6, 215/7, 215/8, 215/9, 215/10, 215/11, 215/12, 216, 220/1, 302

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Wniosek wycofany przez Inwestora

AB.6743.2.97.2020

15.09.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wijewo, dz. 860/4, 1007, 973, 647/17

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.98.2020

15.09.2020

KOZłOWSKA - GIERA Anna

Gronówko, dz. 26/27

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

 

Sprzeciw

AB.6743.2.99.2020

21.09.2020

MARCINIAK Marlena

Krzycko Wielkie, dz. 584/15, 584/20

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.100.2020

22.09.2020

POLSKA SPÓłKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 194, 172/14

Sieć gazowa średniego ciśnienia

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.101.2020

23.09.2020

STANEK Mikołaj

Henrykowo, dz. 575/25, 575/30, 573/10

Rozdzielcza sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.102.2020

25.09.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 503, 504, 582/1

Sieć elektroenergetyczna (kategorai XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.103.2020

29.09.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Lasocice, dz. 596/6, 596/9, 772/9

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.104.2020

05.10.2020

MARACH Małgorzata

Włoszakowice, dz. 170, 171/67, 171/69, 171/72, 171/74, 171/76, 171/87, 171/98

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.105.2020

09.10.2020

OLEJNICZAK Wojciech

Grotniki, dz. 633/3, 540/2

Sieć wodociągowa  i kanalizacji  sanitarnej

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.106.2020

14.10.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wijewo, dz. 833/10, 833/12, 833/15, 833/16

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.107.2020

14.10.2020

POLSKA SPÓłKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 61, 97/7, 97/8, 97/14

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.108.2020

15.10.2020

POLSKA SPÓłKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o.

Święciechowa, dz. 196/6, 92

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 26.10.2020r.

Uzupełnienie z dnia

18.11.2020r. 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.109.2020

20.10.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wijewo, dz. 934, 935, 482

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciu

AB.6743.2.110.2020

21.10.2020

FINDO INVEST Sp.zo.o. S.K.

Kłoda dz. 472, 475/15

Rozdzielcza sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

 

Sprzeciw

AB.6743.2.111.2020

21.10.2020

LISIEWICZ Mateusz

Włoszakowice dz. 83/8, 83/14

Przyłącze wodociągowe i sieć kanalizacji sanitarnej(kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 03.11.2020r.

Postanowienie z dnia 17.12.2020r.

Uzupełnienie z dnia 22.01.2021r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.112.2020

22.10.2020

GMINA KRZEMIENIEWO

Górzno, dz.232/1, 5060/1

Rozbudowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego (kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 06.11.2020r.

Uzupełnienie z dnia 12.11.2020r.

Sprzeciw

AB.6743.2.113.2020

23.10.2020

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Gołanice, dz. 13/7, 13/12

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.114.2020

26.10.2020

NOWAK Magdalena i Zenon

Gronówko, dz. 135/3, 29/29, 29/26

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciu

AB.6743.2.115.2020

26.10.2020

PINDARA Rafał

Pawłowice, dz. 249/7

Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz tymczasowy bezodpływowy zbiornik na ścieki bytowe 

(kategoria I)

Postanowienie z dnia 12.11.2020r.

Uzupełnienie z dnia 08.12.2020r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.116.2020

27.10.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wilkowice, dz.  116/11, 116/21, 116/22, 120, 121, 122/11, 122/13, 122/15, 127/1, 128/3

Linia elektroenergetyczna nn wraz z szafkami kablowymi  oraz złączem kablowo - pomiarowym 0,4 kV dla zasilenia budynku mieszkalnego

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.117.2020

27.10.2020

GMINA KRZEMIENIEWO

Krzemieniewo, dz. 742/15, 748/13

Rozbudowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.118.2020

27.10.2020

GMINA LIPNO

Wilkowice, dz.  37, 40, 41/7, 41/8, 41/53

Oświetlenie uliczne (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciu

AB.6743.2.119.2020

27.10.2020

GMINA LIPNO

Klonówiec, dz. 199/7, 200/2, 201/5, 201/32, 201/35, 201/36, 201/42, 201/57, 201/61, 204

Oświetlenie uliczne (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciu

AB.6743.2.120.2020

30.10.2020

POLSKA SPÓłKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. nr 61, 68, 90/30, 90/35

Sieć gazowa średniego ciśnienia PE dn 63

 (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.121.2020

05.11.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Brenno, dz. nr 832, 308/5, 308/6

Sieć elektroenergetyczna nn 0,4 kV - kablowa dla zasilania domku rekreacyjnego

 (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.122.2020

12.11.2020

BARSZCZ Leszek

Włoszakowice, dz. nr 435/11

Wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.123.2020

13.11.2020

GMINA WIJEWO

Zaborówiec, dz. 271/42, 271/45

Sieć elektroenergetyczna do 1 kV - oświetlenia drogowego (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.124.2020

13.11.2020

GMINA WIJEWO

Brenno, dz. nr 832, 833

Sieć elektroenergetyczna do 1 kV - oświetlenia drogowego (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.125.2020

13.11.2020

GMINA WIJEWO

Miastko, dz. nr 140

Sieć elektroenergetyczna do 1 kV - oświetlenia drogowego (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.126.2020

13.11.2020

GMINA WIJEWO

Wijewo, dz. nr 927, 930/3, 934

Sieć elektroenergetyczna do 1 kV - oświetlenia drogowego (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.127.2020

13.11.2020

NADOLNY Daniel

Mórkowo, dz. nr 302, 216, 215/5, 215/9

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.128.2020

19.11.2020

MAłECCY  Halina i Tomasz

Bukówiec Górny, dz. 437/1

Instalacja gazowa (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.129.2020

19.11.2020

MARTYNÓW Magdalena

Bukówiec Górny, dz. 805/6

Instalacja gazowa (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.130.2020

20.11.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Potrzebowo, dz. 86/2, 325, 37/2

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.131.2020

23.11.2020

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Święciechowa, dz. 983, 989, 992/7

Sieć kanalizacji sanitarnej (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.132.2020

24.11.2020

ENEA OPERATOR Sp. z o.o.

Grotniki, dz. 102/5, 102/1, 102/10

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.133.2020

25.11.2020

GMINA RYDZYNA

Rydzyna, dz. 482, 248

Przebudowa oświetlenia drogowego

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.134.2020

26.11.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz. 178/18, 178/24

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wnisiono sprzeciwu

AB.6743.2.135.2020

02.12.2020

HOME4U Sp. z o.o. Sp. K.

Nowa Wieś, dz. 95, 93, 90/18, 90/19, 90/23, 90/38, 90/24, 90/27, 90/9, 90/28, 90/32, 90/39, 90/40

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

 

Wniosek wycofany przez Inwestora

AB.6743.2.136.2020

07.12.2020

CIESIELSKI Arkadiusz

Dąbcze, dz. 47/43, 47/44, 47/45

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.137.2020

08.12.2020

GMINA KRZEMIENIEWO

Górzno, dz. 232/1

Oświetlenie drogowe (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.138.2020

10.12.2020

FRANKOWIAK Marzena

Gronówko, dz. 442

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

 

Wniosek wycofany przez Inwestora

AB.6743.2.139.2020

11.12.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Kłoda, dz. 784/30, 784/31, 784/32, 784/33, 784/16, 784/26, 784/25, 784/15

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.140.2020

11.12.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz. 167/21, 167/46, 167/52, 170, 171/45, 171/46, 171/47, 171/48, 171/49, 171/52, 171/90, 171/91, 1195

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.141.2020

11.12.2020

GMINA OSIECZNA

Osieczna, dz. 850/5, 811/1, 811/2, 811/7, 811/8, 811/9, 811/10

Rozbudowa sieci wodociągowej (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.142.2020

14.12.2020

JOHN Bartosz

Włoszakowice, dz. 19, 35/9, 35/20, 38/10, 38/9, 38/12, 818/1, 818/3

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.143.2020

16.12.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wijewo, dz. 776/29, 778/25, 776/4

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.144.2020

18.12.2020

POLSKA SPÓłKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o.

Krzycko Wielkie, dz. 584/15, 599, 416, 350/2

Sieć gazowa średniego ciśniania (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.145.2020

18.12.2020

ANIOł Kinga i Adam

Gronówko, dz. 61/10

Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej - segment prawy (kategoria I)

 

Sprzeciw

AB.6743.2.146.2020

18.12.2020

ANIOł Kinga i Adam

Gronówko, dz. 61/10

Budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej - segment lewy (kategoria I)

 

Sprzeciw

AB.6743.2.147.2020

18.12.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Krzycko Wielkie, dz. 584/3, 584/15, 584/16, 584/17, 584/18, 584/19, 584/20

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.148.2020

22.12.2020

CIESIELSKI Jan

Włoszaowice, dz. 87/23

Instalacja gazowa dla zasilania urzadzeń gazowych w budynku handlowym (kategoria XVII)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.149.2020

23.12.2020

GMINA LIPNO

Lipno, dz. 115, 500/1, 498

Oświetlenie uliczne (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.150.2020

28.12.2020

POLSKA SPÓłKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o.

Dąbcze, dz. 583, 262/8

Sieć gazowa średniego ciśniania (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.151.2020

30.12.2020

FRANKOWSKA Marika

Włoszakowice, dz. 374/9

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu