Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Starostwo Powiatowe w Lesznie

Kolorowy pasek

Informacja dotycząca zgłoszenia budowy z projektami budowlanymi

zgłoszenia i numer sprawy

Imię i nazwisko lub nazwa inwestora

Adres lub miejsce inwestycji

Opis projektowanego obiektu

Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia

Informacja o braku sprzeciwu

AB.6743.2.1.2020

07.01.2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Lipno, dz. 169, 411/7, 182, 423, 220, 365, 384

Przebudowa sieci wodociągowej (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.2.2020

07.01.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Krzemieniewo, dz. 748/22, 748/13, 742/15, 742/14

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

AB.6743.2.3.2020

10.01.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Boszkowo - Letnisko, dz. 638/4, 638/89, 641/1

Włoszakowice, dz. 640/1, 638/87, 638/86, 638/89, 638/4, 641/1

Sieć elektroenergetyczna

(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.4.2020

14.01.2020

GREMET Skup, Sprzedaż Złomu i Metali Grzegorz Maślonka

Święciechowa, dz. 330/5, 426/4, 426/10

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

AB.6743.2.5.2020

15.01.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Dąbcze, dz. 54/22, 54/25

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 03.02.2020r.

Uzupełnienie z dnia 05.03.2020r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.6.2020

22.01.2020

ŚWIERK Krzysztof

Krzycko Małe, dz. 25, 240/5

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.7.2020

23.01.2020

JANISZEWSKA Paulina

Grodzisko, dz. 403

Sieć kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

AB.6743.2.8.2020

24.01.2020

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Święciechowa, dz. 1220/5, 1220/11, 1220/23, 1220/27, 1220/32

Oświetlenie drogowe

 (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.9.2020

28.01.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 515/22, 513/3, 513/5

Linia kablowa nn -0,4 kV wraz z ustawieniem szafek kablowych SK4 oraz złącza kablowego ZK1x-1P

 (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.10.2020

30.01.2020

Zarząd Dróg Gminnych

Jezierzyce Kościelne, dz. 104, 147/23, 190/13

Oświetlenie uliczne  (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.11.2020

31.01.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Nowa Wieś, dz. 94/1, 94/2, 93, 90/14 - 90/27

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.12.2020

31.01.2020

ENEA Operaotor Sp. z o.o.

Grotniki, dz. 102/5, 102/6, 102/1, 104/3, 105/8, 105/4

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.13.2020

04.02.2020

MAŚLONKA Grzegorz

Święciechowa, dz. 330/5, 426//4, 426/10

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

AB.6743.2.14.2020

11.02.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Osieczna, dz. 81/1, 81/2, 75/4

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

Wniosek wycofany przez Inwestora

AB.6743.2.15.2020

12.02.2020

T&T Home S.C.Tomasz Kulesza, Tomasz Lichy

Henrykowo, dz. 571/14

Budynek mieszkalny jednorodzinny z dwoma lokalami mieszkalnymi oraz tymczasowy zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe (kategoria I)

Postanowienie z dnia 02.03.2020r.

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.16.2020

25.02.2020

BRZESKI Dariusz

FUDALEJ Edyta

Lipno, dz. 393/51

Budynek mieszkalny jednorodzinny oraz tymczasowy zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe (kategoria I)

Postanowienie z dnia 12.03.2020r.

Sprzeciw

AB.6743.2.17.2020

26.02.2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Lipno, dz. 406/33, 157/14, 169, 163/7

Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Powstańców Wielkopolskich w Lipnie(kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.18.2020

27.02.2020

FINDO INVEST Sp. z o.o. Sp. K

Kłoda, dz. 472

Rozdzielcza sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 18.03.2020.

Uzupełnienie z dnia 10.04.2020r.

Sprzeciw

AB.6743.2.19.2020

27.02.2020

KAłUŻNY Mateusz

Lipno, dz. 651

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

Postanowienie z dnia 17.03.2020r.

Uzupełnienie z dnia 03.04.2020r.

Nie wniesiono sprzeciu

AB.6743.2.20.2020

03.03.2020

BANACH Wiesław

Dominice, dz. 104/25

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

 

Sprzeciw

 

AB.6743.2.21.2020

03.03.2020

BANACH Rafał

Dominice, dz. 104/34

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

Sprzeciw

AB.6743.2.22.2020

03.03.2020

BANACH Rafał

Dominice, dz. 104/33

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

Sprzeciw

AB.6743.2.23.2020

05.03.2020

GMINA LIPNO

Gronówko, dz. 337, 338/2, 339, 340, 341, 342, 344, 348, 349, 350

Oświetlenie uliczne (kategorioa XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.24.2020

20.03.2020

ENEA Operaotor Sp. z o.o.

Henrykowo, dz. 542, 532/4, 522/2, 522/3, 531/3

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.25.2020

30.03.2020

ENEA Operaotor Sp. z o.o.

Lipno, dz. 393/4, 393/5, 393/9, 393/55, 393/74

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.26.2020

03.04.2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka zo.o.

Święciechowa, dz. 331/14,1220/26, 1220/27, 1220/32, 1218/4

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.27.2020

08.04.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Henrykowo, dz. 575/25, 573/10

Sieć gazowa średniego ciśnienia PE dn 63 (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.28.2020

14.04.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz. 475/1, 474/3, 475/13

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.29.2020

16.04.2020

BANACH Wiesław

Dominice, dz. 104/25

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

AB.6740.2.30.2020

16.04.2020

BANACH Rafał

Dominice, dz. 104/34

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

AB.6743.2.31.2020

16.04.2020

BANACH Rafał

Dominice, dz. 104/33

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

AB.6743.2.32.2020

17.04.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 61, 676/12, 676/5

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoriia XXVI)

AB.6743.2.33.2020

17.04.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 182/12

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.34.2020

20.04.2020

K2 NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz. 639/3

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej (kategoria XXVI)

AB.6743.2.35.2020

23.04.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 457/1, 457/2, 458/1, 460/1, 503, 636

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.36.2020

30.04.2020

SZYMAŃSKA Paulina

Wojnowice, dz. 413, 384

Zmiana sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego  jednorodzinnego na sklep spożywczo - przemysłowy(kategoria I)

Wniosek wycofany przez Inwestora

AB.6743.2.37.2020

30.04.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Lasocice, dz. 558/27, 862, 558/11, 558/12

Sieć energetyczna kablowa  nn 0,4 kV (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.38.2020

08.05.2020

TOMCZAK  Alicja i Ryszard

Dąbcze, dz. 280/4

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

Wniosek pozostawiony bez rozpoznania

AB.6743.2.39.2020

13.05.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Lipno, dz. 38, 55, 56

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.40.2020

13.05.2020

ZAKłAD USłUG WODNYCH we Wschowie Sp.z  o.o.

Brenno, dz. 833

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.41.2020

14.05.2020

Polska Spółka Gazownictwa

 Sp. z o.o.

Święciechowa, dz. 1226/144, 1226/142, 1225/3, 1217/35, 1217/8

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.42.2020

14.05.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 513/3, 515/22

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.43.2020

15.05.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Rydzyna, dz. 974/13, 152/26

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.44.2020

18.05.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz. 889/9, 882/2

Sieć gazowa średniego ciśnienia PE dn 63 (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.45.2020

18.05.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz. 518, 580/13, 580/4, 580/2

Sieć gazowa średniego ciśnienia PE dn 63 (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.46.2020

18.05.2020

WELS Halina

Osieczna dz. 1634

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

Sprzeciw

AB.6743.2.47.2020

20.05.2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Henrykowo, dz. 542, 532/4

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.48.2020

22.05.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Jezierzyce Kościelne, dz. 118, 145, 147/4, 147/5, 147/23, 155

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.49.2020

22.05.2020

MIKOłAJCZYK Lucyna

Boszkowo, dz. 641/25

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej (kategoria XXVI)

Wniosek wycofany przez Inwestora

AB.6743.2.50.2020

22.05.2020

GREŹLIKOWSKA Danuta

Boszkowo, dz. 641/24

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej (kategoria XXVI)

Wniosek wycofany przez Inwestora

AB.6743.2.51.2020

28.05.2020

ENEA OŚWIETLENIE Sp. z o.o.

Kłoda, dz. 550/3, 550/2

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej (kategoria XXVI)

AB.6743.2.52.2020

29.05.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Rydzyna, dz. 931, 938, 933, 852, 862

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.53.2020

02.06.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Kąkolewo, dz. 449, 241, 240/50, 240/64, 240/56

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.54.2020

10.06.2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 837/2, 837/3

Sieć wodociągowa (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.55.2020

10.06.2020

PRAIS Lukasz

Osieczna, dz. 1183/4, 1185

Przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV (kategoria XXVI)

AB.6743.2.56.2020

12.06.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 90/25, 90/30

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.57.2020

15.06.2020

KREUSCHNER Jurand

Klonówiec, dz. 201/41

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

Sprzeciw

AB.6743.2.58.2020

15.06.2020

KRÓLIKOWSKA Monika

Kłoda, dz. 902/19

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

Wniosek wycofany przez Inwestora

AB.6743.2.59.2020

17.06.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 541, 546/6

Sieć gazowa średniego cisnienia (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.60.2020

17.06.2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 531/25, 887/13

Sieć wodociągowa i kanalizcji sanitarnej (kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.61.2020

17.06.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz. 258/8, 278/2

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.62.2020

17.06.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Wilkowice,dz. 98/4, 94/22

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.63.2020

18.06.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Rydzyna, dz. 475/15

Sieć gazowa średniego cisnienia (kategoria XXVI)

Sprzeciw

AB.6743.2.64.2020

18.06.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Kłoda, dz. 441, 463/13

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

Sprzeciw

AB.6743.2.65.2020

18.06.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Święciechowa, dz. 1217/2, 1217/8, 1217/33, 1217/35, 1217/37, 1220/2, 1220/5

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.66.2020

19.06.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Kłoda, dz. 471/6

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

Sprzeciw

AB.6743.2.67.2020

22.06.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Henrykowo, dz. 628/137, 628/59, 628/32

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.68.2020

25.06.2020

Polska Społka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Garzyn, dz. 66/17, 49, 20/14

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.69.2020

02.07.2020

 FUDALEJ Edyta

BRZESKI Dariusz

Lipno, dz. 393/51

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

Postanowienie z dnia 15.07.2020r.

AB.6743.2.70.2020

08.07.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Lasocice, dz. 193, 172, 188, 262

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

AB.6743.2.71.2020

10.07.2020

WELS Halina

Osieczna, dz. 1634

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I)

Postanowienie z dia 30.07.2020r.

AB.6743.2.72.2020

13.07.2020

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Sp. z o.o.

Święciechowa, dz. 977/3, 1006/1

Sieć kanalizacji sanitarnej (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.73.2020

15.07.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Krzycko Małe, dz. 25, 32/6, 240/5, 240/8, 240/11, 240/14

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.74.2020

17.07.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

Wilkowice, dz. 631, 632/1

Sieć gazowa średniego ciśnienia (kategoria XXVI)

Sprzeciw

AB.6743.2.75.2020

20.07.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Grodzisko, dz. 200/4, 380, 381/1, 381/2, 231/2, 205, 207/7

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.76.2020

22.07.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz. 178/16, 178/29, 179, 178/10, 178/18

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

AB.6743.2.77.2020

23.07.2020

KREUSCHNER Jurand

Klonówiec, dz. 201/41

Budynek mieszkalny jednorodzinny (kategoria I) 

AB.6743.2.78.2020

27.07.2020

ENEA Operator Sp. z o.o.

Włoszakowice, dz. 580/13, 580/18, 580/21, 580/22, 580/23, 580/24, 580/25

Sieć elektroenergetyczna (kategoria XXVI)

AB.6743.2.79.2020

04.08.2020

GMINA RYDZYNA

Rydzyna, ul. St. Czarnieckiego, T. Łopuszańskiego dz.218/6,213/21,838,837,836/15,681

Kanalizacja deszczowa  (kategoria XXVI)

AB.6743.2.80.2020

05.08.2020

APOLINARSKI Paweł

Włoszakowice, dz. 417/54

Zewnętrzna instalacja gazowa ze zbiornikiem podziemnym na gaz płynny o poj. 4850 l

AB.6743.2.81.2020

05.08.2020

GMINA LIPNO

Mórkowo, Osiedle Lipowe dz. 335/8, 336/12, 336/17, 682

Oświetlenie uliczne (kategoria XXVI)

Metadane

Źródło informacji:Maciej Hampel
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Maciej Hampel
Data wprowadzenia:2020-01-07 12:58:02
Opublikował:Maciej Hampel
Data publikacji:2020-01-07 12:59:26
Ostatnia zmiana:2020-08-10 09:49:38
Ilość wyświetleń:1486

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij