Numer sprawy i data zgłoszenia Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Adres lub miejsce inwestycji Opis projektowanego obiektu Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Informacja o braku sprzeciwu

AB.6743.2.1.2024

03.01.2024

GŁUSZAK Lech

Jezierzyce Kościelne, dz. 353/3, 306, 276/1

Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.2.2024

11.01.2024

 

ENEA Operator

Sp. z o o.

Wilkowice, dz. 86/56, 68, 86/11, 86/12, 86/19, 86/20, 86/55, 76/7,76/4, 85, 102, 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6

Sieć elektroenergetyczna nN 0,4 kV -kablowa dla zasilania 10 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, dwulokalowych(kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 24.01.2024

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.3.2024

11.01.2024

ENEA Operator

Sp. z o o.

Dąbcze, dz. 69/33, 69/32, 69/31, 69/30, 69/25, 69/23, 69/8, 69/19

 

Linia kablowa
nN -0,4 kV i złącza kablowe

(kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 23.01.2024

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.4.2024

11.01.2024

ENEA Operator

Sp. z o o.

Dąbcze, dz. 48/12, 48/11, 48/10, 48/9, 48/8, 48/7, 48/6, 48/5, 48/4, 48/3, 48/1, 116, 47/11

Linia kablowa
nN -0,4 kV i złącza kablowe

(kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 23.01.2024

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.5.2024

12.01.2024

JUSKA Marek

Dąbcze, dz. 273/4

Rozbudowa  wewnętrznej instalacji gazowej   dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

(kategoria XIII)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.6.2024

19.01.2024

FRANKOWSKI Kajetan

Włoszakowice, dz. 572/2

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

Postanowienie z dnia 30.01.2024

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.7.2024

22.01.2024

MICHALEWICZ Szymon

Klonówiec, dz. 174/8

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.8.2024

24.01.2024

FERMY DROBIU WOŹNIAK

Sp. z o.o.

Lasocice, dz. 863/27, 863/4

Przebudowa  wewnętrznej instalacji gazowej  

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.9.2024

29.01.2024

BUZAŁA Dariusz

Garzyn, dz. 66/17, 66/29, 66/41

Rozbudowa  sieci wodociągowej

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.10.2024

30.01.2024

ZAJĄC Dominik

Włoszakowice, dz. 276/37, 276/38, 276/39

Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.11.2024

30.01.2024

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Święciechowa, dz. 330/5, 336, 341/15, 1287/2, 1626/1, 343 Leszno, dz. 5/1, 7/3, 14

Sieć kanalizacji deszczowej

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.12.2024

31.01.2024

BOROWIAK Karolina

Gronówko, dz. 244

Montaż zewnętrznej i   wewnętrznej instalacji gazowej   w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.13.2024

31.01.2024

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o o.

Wilkowice, dz. 102, 80/6

Sieć gazowa ś/c dn 63PE 100 RC SDR11

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.14.2024

01.02.2024

GMINA RYDZYNA

Kłoda, dz. 588, 441, 444/1, 466/2, 618/2

Sieć kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi gminnej 713076P

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.15.2024

02.02.2024

ENEA Operator

Sp. z o o.

Tarnowa Łąka, dz. 480/1, 480/2, 486, 360/2, 342/24

Linia kablowa energetyczna
0,4 kV,  złącze kablowo - pomiarowe, szafki SK-3

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.16.2024

05.02.2024

ENEA Operator

Sp. z o o.

Kąkolewo, dz. 553/2, 553/17, 553/26, 553/30

Sieć elektroenergetyczna nn - 0,4 kV

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.17.2024

05.02.2024

PASTUSZAK Miłosz

Pawłowice, dz. 693

Rozbudowa  wewnętrznej instalacji gazowej   dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

(kategoria XIII)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.18.2024

05.02.2024

REZNER Tomasz

Święciechowa, dz. 1437

Montaż zewnętrznej i   wewnętrznej instalacji gazowej   w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.19.2024

06.02.2024

TALAROWSKA Małgorzata

Wilkowice, dz. 656/1

Montaż zewnętrznej i   wewnętrznej instalacji gazowej   w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.20.2024

06.02.2024

ZYGNER Adrianna ZYGNER Filip

Święciechowa, dz. 106

Montaż  wewnętrznej instalacji gazowej   w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

Umorzenie z dn. 26.03.2024

 

AB.6743.2.21.2024

14.02.2024

MIASTO I GMINA RYDZYNA

Rydzyna, dz. 900, 899, 59/2

Oświetlenie drogowe

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.22.2024

22.02.2024

KRYSIAK Maciej

Mórkowo, dz. 234/16, 236

Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.23.2024

27.02.2024

JANKOWIAK Hanna

Pawłowice, dz. 400/1

Rozbudowa  wewnętrznej instalacji gazowej   w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.24.2024

29.02.2024

MROZKOWIAK Krzysztof

Włoszakowice, dz. 68/4

Montaż zewnętrznej i   wewnętrznej instalacji gazowej   w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.25.2024

04.03.2024

PIETLUCH Jolanta

Kłoda, dz. 652/4

Montaż wewnętrznej instalacji gazowej   w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.26.2024

06.03.2024

SMEKTAŁA Zenon

Krzemieniewo, dz. 1027

Montaż  instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz  budynku mieszkalnego  jednorodzinnego (instalacja dla zasilania urządzeń gazowych)

(kategoria I)

Postanowienie z dnia 20.03.2024

Sprzeciw z dn. 30.04.2024

AB.6743.2.27.2024

07.03.2024

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o.

Garzyn, dz. 23/1, 16/4

Sieć gazowa n/c PE 100 RC SDR 17,6 dn 125

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.28.2024

11.03.2024

ENEA Oświetlenie

Sp. z o o.

Świerczyna, dz. 1101, 1119/2, 1119/4, 1254, 1255/1, 1257

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV polegająca na budowie oświetlenia drogowego

(kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 27.03.2024

Sprzeciw z dn. 16.05.2024

AB.6743.2.29.2024

15.03.2024

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Henrykowo, dz. 460, 481/2

Rozdzielcza sieć wodociągowa(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.30.2024

15.03.2024

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Henrykowo, dz. 541, 542

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 02.04.2024

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.31.2024

18.03.2024

STAWIŃSKI Maciej

Wyciążkowo, dz. 116

Montaż  instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz  budynku mieszkalnego  jednorodzinnego (instalacja dla zasilania urządzeń gazowych)

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.32.2024

19.03.2024

KUŹNIAK Anna KUŹNIAK Robert

Przybyszewo, dz. 716/3

Montaż  instalacji gazowej wewnątrz   budynku mieszkalnego  jednorodzinnego (kategoria I)

Postanowienie z dnia 03.04.2024

Sprzeciw z dn. 02.05.2024

AB.6743.2.33.2024

19.03.2024

MICHALAK Katarzyna MICHALAK Józef

Zbarzewo, dz. 204/3

Montaż  instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz  budynku mieszkalnego  jednorodzinnego (instalacja dla zasilania urządzeń gazowych)

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.34.2024

21.03.2024

BAWOLSCY Aneta i Kazimierz

Przybyszewo, dz. 565/5

Montaż  instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz  budynku mieszkalnego  jednorodzinnego (instalacja dla zasilania urządzeń gazowych) oraz zbiornik na gaz  płynny

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.35.2024

25.03.2024

SOPNIEWSKA Renata

Brenno, dz. 304/7

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.36.2024

26.03.2024

ZYGNER Adrianna ZYGNER Filip

Święciechowa, dz. 106

Montaż  wewnętrznej instalacji gazowej   w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.37.2024

27.03.2024

DZIURZYŃSKA Alina

Osieczna, dz. 1404

Montaż  instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz  budynku mieszkalnego  jednorodzinnego

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.38.2024

29.03.2024

POLIWCZAK Dorota i Bartosz

Włoszakowice, dz. 850/8

Montaż  instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz  budynku mieszkalnego  jednorodzinnego

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.39.2024

29.03.2024

GRZYB Michał

Wilkowice, dz. 224/7

Montaż  instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz  budynku mieszkalnego  jednorodzinnego

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.40.2024

29.03.2024

NOWACKA Joanna

Nowy Belęcin, dz. 286/10

Rozbudowa  wewnętrznej instalacji gazowej   w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.41.2024

03.04.2024

KUBIACZYK Justyna KUBIACZYK Tomasz

Robczysko, dz.899

Montaż  instalacji gazowej wewnątrz budynku mieszkalnego  jednorodzinnego

(kategoria I)

Postanowienie z dnia 12.04.2024

Sprzeciw z dn. 15.05.2024

AB.6743.2.42.2024

03.04.2024

GMINA WŁOSZAKOWICE

Krzycko Wielkie, dz. 435/10

Montaż zewnętrznej i   wewnętrznej instalacji gazowej  do kotłowni gazowych zlokalizowanych  w budynkach szkoły podstawowej

(kategoria IX)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.43.2024

08.04.2024

SYLWONIUK Renata

Święciechowa, dz. 1386

Montaż  instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz  budynku mieszkalnego  jednorodzinnego

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.44.2024

11.04.2024

JANKOWSKI Sebastian

Wilkowice, dz. 542, 531/8

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.45.2024

12.04.2024

ENEA Operator

Sp. z o o.

Moraczewo, dz. 399/16, 399/28

Sieć elektroenergetyczna nn - 0,4 kV - linia kablowa

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.46.2024

12.04.2024

ENEA Operator

Sp. z o o.

Moraczewo, dz. 391, 399/3, 399/4, 399/5, 399/6, 399/7, 399/8, 399/9, 399/10, 399/11, 399/12, 399/13, 399/28, 399/29

Sieć elektroenergetyczna nn - 0,4 kV , linie kablowe z szafką kablową i złączami kablowo - pomiarowymi

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.47.2024

18.04.2024

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

Sp. z o o.

Włoszakowice, dz. 94/20, 103/2

Sieć wodociągowa PVC D110 x 4,2 mm

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.48.2024

19.04.2024

PTASZYŃSKI Daniel

Lipno, dz. 219/5

Montaż  instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz  budynku mieszkalnego  jednorodzinnego

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.49.2024

23.04.2024

ZAJĄC Dominik

Włoszakowice, dz. 276/37, 276/38, 276/39

Sieć wodociągowa PVC D110 x 4,2 mm PN 10

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.50.2024

29.04.2024

KOSINSKA Lidia 

KOSINSKI  Szymon

Wilkowice, dz. 592/40

Montaż  instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz  budynku mieszkalnego  jednorodzinnego

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.51.2024

30.04.2024

STAJER Ewa STAJER Marek

 

Dominice, dz. 101/14

 

Montaż  instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz  budynku mieszkalnego  jednorodzinnego

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.52.2024

30.04.2024

GMINA WŁOSZAKOWICE

Boguszyn, dz. 10/6, 10/7, 10/1, 10/5, 10/4, 11, 12, 13, 15/2, 18/5, 18/12, 18/13, 19/4, 18/8, 18/7, 19/3, 19/1, 18/10, 18/9, 18/11, 23/1, 54/1, 34/5, 54/2, 34/2, 41, 40/6, 40/3, 83, 93/2, 76/14, 76/23, 93/1, 32/6, 216, 200, 306, 143, 191, 197/1, Bukówiec Górny, dz. 1124, 350/1, 350/2, 350/3, 350/4, 324, 340/2, 340/3, 340/1, 350/5, 340/11, 340/12, 340/13, 342, 350/6, 1123/13, 350/7, 345/1, 345/7, 350/8, 350/9, 347, 352/1, 352/2, 352/8, 348, 352/19, 352/9, 350/10, 350/11, 354, 356, 350/12, 350/13, 350/14, 359, 360, 350/15, 361, 350/16, 364

Sieć kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 16.05.2024

 

AB.6743.2.53.2024

07.05.2024

LINKA Andrzej

Piotrowice,dz. 219/12, 219/62, 219/16, 219/20, 219/24, 219/29, 219/34, 219/39, 219/44  

Rozdzielcza sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

 

 

AB.6743.2.54.2024

07.05.2024

MENCEL Sebastian

Górzno, dz. 48/1

Montaż  instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz  budynku mieszkalnego  jednorodzinnego

(kategoria I)

 

 

AB.6743.2.55.2024

08.05.2024

GŁUCHOWSKA Jolanta

Kąkolewo, dz. 334/50

Montaż  instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz  dwóch budynków mieszkalnych  jednorodzinnych

(kategoria I)

 

 

AB.6743.2.56.2024

10.05.2024

GENDERA Małgorzata

Osieczna, dz. 103/2

Montaż  instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz   budynku mieszkalnego  jednorodzinnego

(kategoria I)

 

 

AB.6743.2.57.2024

13.05.2024

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o.

Krzemieniewo, dz. 945/2, 635/5

Sieć gazowa ś/c PE 100 RC SDR 11 dn 63

(kategoria XXVI)

 

 

AB.6743.2.58.2024

15.05.2024

ENEA Operator

Sp. z o o.

Włoszakowice, dz. 475/1, 474/1, 474/9, 474/10, 474/11, 474/12, 474/13, 475/2, 476/2

Sieć elektroenergetyczna nn - 0,4 kV

(kategoria XXVI)

 

 

AB.6743.2.59.2024

15.05.2024

JUSTKA Krystyna JUSTKA Leszek

Garzyn, dz. 29

Montaż  instalacji gazowej wewnątrz    budynku mieszkalnego  jednorodzinnego

(kategoria I)

 

 

AB.6743.2.60.2024

16.05.2024

SMEKTAŁA Zenon

Krzemieniewo, dz. 1027

Montaż  instalacji gazowej wewnątrz    budynku mieszkalnego  jednorodzinnego

(kategoria I)

 

 

AB.6743.2.61.2024

20.05.2024

ENEA Oświetlenie

Sp. z o o.

Włoszakowice, dz. 518, 592/1, 592/2, 595/1

Oświetlenie drogowe 0,4 kV

(kategoria XXVI)

 

 

AB.6743.2.62.2024

24.05.2024

GUŚCIORA Gabriela GUŚCIORA Mieczysław

Włoszakowice, dz. 991

Montaż  instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz  budynku mieszkalnego  jednorodzinnego

(kategoria I)

 

 

AB.6743.2.63.2024

24.05.2024

MAŁYCHA Wiesława

Lasocice, dz. 792/9, 792/10

Montaż  wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej wraz z naziemnym zbiornikiem gazu dla  budynku mieszkalnego  jednorodzinnego

(kategoria I)

 

 

AB.6743.2.64.2024

24.05.2024

GORCZYCA Sebastian

Lipno, dz. 393/28

Montaż  wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej wraz z naziemnym zbiornikiem gazu dla  budynku mieszkalnego  jednorodzinnego

(kategoria I)

 

 

AB.6743.2.65.2024

24.05.2024

KUBIAK Kacper

Lipno, dz. 157/39

Montaż  instalacji gazowej wewnątrz    budynku mieszkalnego  jednorodzinnego

(kategoria I)