Numer sprawy i data zgłoszenia Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Adres lub miejsce inwestycji Opis projektowanego obiektu Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Informacja o braku sprzeciwu

AB.6743.2.1.2024

03.01.2024

GŁUSZAK Lech

Jezierzyce Kościelne, dz. 353/3, 306, 276/1

Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.2.2024

11.01.2024

 

ENEA Operator

Sp. z o o.

Wilkowice, dz. 86/56, 68, 86/11, 86/12, 86/19, 86/20, 86/55, 76/7,76/4, 85, 102, 80/1, 80/2, 80/3, 80/4, 80/5, 80/6

Sieć elektroenergetyczna nN 0,4 kV -kablowa dla zasilania 10 budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, dwulokalowych(kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 24.01.2024

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.3.2024

11.01.2024

ENEA Operator

Sp. z o o.

Dąbcze, dz. 69/33, 69/32, 69/31, 69/30, 69/25, 69/23, 69/8, 69/19

 

Linia kablowa
nN -0,4 kV i złącza kablowe

(kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 23.01.2024

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.4.2024

11.01.2024

ENEA Operator

Sp. z o o.

Dąbcze, dz. 48/12, 48/11, 48/10, 48/9, 48/8, 48/7, 48/6, 48/5, 48/4, 48/3, 48/1, 116, 47/11

Linia kablowa
nN -0,4 kV i złącza kablowe

(kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 23.01.2024

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.5.2024

12.01.2024

JUSKA Marek

Dąbcze, dz. 273/4

Rozbudowa  wewnętrznej instalacji gazowej   dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

(kategoria XIII)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.6.2024

19.01.2024

FRANKOWSKI Kajetan

Włoszakowice, dz. 572/2

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

Postanowienie z dnia 30.01.2024

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.7.2024

22.01.2024

MICHALEWICZ Szymon

Klonówiec, dz. 174/8

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.8.2024

24.01.2024

FERMY DROBIU WOŹNIAK

Sp. z o.o.

Lasocice, dz. 863/27, 863/4

Przebudowa  wewnętrznej instalacji gazowej  

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.9.2024

29.01.2024

BUZAŁA Dariusz

Garzyn, dz. 66/17, 66/29, 66/41

Rozbudowa  sieci wodociągowej

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.10.2024

30.01.2024

ZAJĄC Dominik

Włoszakowice, dz. 276/37, 276/38, 276/39

Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.11.2024

30.01.2024

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Święciechowa, dz. 330/5, 336, 341/15, 1287/2, 1626/1, 343 Leszno, dz. 5/1, 7/3, 14

Sieć kanalizacji deszczowej

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.12.2024

31.01.2024

BOROWIAK Karolina

Gronówko, dz. 244

Montaż zewnętrznej i   wewnętrznej instalacji gazowej   w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.13.2024

31.01.2024

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o o.

Wilkowice, dz. 102, 80/6

Sieć gazowa ś/c dn 63PE 100 RC SDR11

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.14.2024

01.02.2024

GMINA RYDZYNA

Kłoda, dz. 588, 441, 444/1, 466/2, 618/2

Sieć kanalizacji deszczowej dla odwodnienia drogi gminnej 713076P

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.15.2024

02.02.2024

ENEA Operator

Sp. z o o.

Tarnowa Łąka, dz. 480/1, 480/2, 486, 360/2, 342/24

Linia kablowa energetyczna
0,4 kV,  złącze kablowo - pomiarowe, szafki SK-3

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.16.2024

05.02.2024

ENEA Operator

Sp. z o o.

Kąkolewo, dz. 553/2, 553/17, 553/26, 553/30

Sieć elektroenergetyczna nn - 0,4 kV

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.17.2024

05.02.2024

PASTUSZAK Miłosz

Pawłowice, dz. 693

Rozbudowa  wewnętrznej instalacji gazowej   dla lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

(kategoria XIII)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.18.2024

05.02.2024

REZNER Tomasz

Święciechowa, dz. 1437

Montaż zewnętrznej i   wewnętrznej instalacji gazowej   w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.19.2024

06.02.2024

TALAROWSKA Małgorzata

Wilkowice, dz. 656/1

Montaż zewnętrznej i   wewnętrznej instalacji gazowej   w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.20.2024

06.02.2024

ZYGNER Adrianna ZYGNER Filip

Święciechowa, dz. 106

Montaż  wewnętrznej instalacji gazowej   w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

Umorzenie z dn. 26.03.2024

 

AB.6743.2.21.2024

14.02.2024

MIASTO I GMINA RYDZYNA

Rydzyna, dz. 900, 899, 59/2

Oświetlenie drogowe

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.22.2024

22.02.2024

KRYSIAK Maciej

Mórkowo, dz. 234/16, 236

Sieć wodociągowa

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.23.2024

27.02.2024

JANKOWIAK Hanna

Pawłowice, dz. 400/1

Rozbudowa  wewnętrznej instalacji gazowej   w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.24.2024

29.02.2024

MROZKOWIAK Krzysztof

Włoszakowice, dz. 68/4

Montaż zewnętrznej i   wewnętrznej instalacji gazowej   w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.25.2024

04.03.2024

PIETLUCH Jolanta

Kłoda, dz. 652/4

Montaż wewnętrznej instalacji gazowej   w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.26.2024

06.03.2024

SMEKTAŁA Zenon

Krzemieniewo, dz. 1027

Montaż  instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz  budynku mieszkalnego  jednorodzinnego (instalacja dla zasilania urządzeń gazowych)

(kategoria I)

Postanowienie z dnia 20.03.2024

 

AB.6743.2.27.2024

07.03.2024

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o.

Garzyn, dz. 23/1, 16/4

Sieć gazowa n/c PE 100 RC SDR 17,6 dn 125

(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.28.2024

11.03.2024

ENEA Oświetlenie

Sp. z o o.

Świerczyna, dz. 1101, 1119/2, 1119/4, 1254, 1255/1, 1257

Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV polegająca na budowie oświetlenia drogowego

(kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 27.03.2024

 

AB.6743.2.29.2024

15.03.2024

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Henrykowo, dz. 460, 481/2

Rozdzielcza sieć wodociągowa(kategoria XXVI)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.30.2024

15.03.2024

GMINA ŚWIĘCIECHOWA

Henrykowo, dz. 541, 542

Sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

Postanowienie z dnia 02.04.2024

 

AB.6743.2.31.2024

18.03.2024

STAWIŃSKI Maciej

Wyciążkowo, dz. 116

Montaż  instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz  budynku mieszkalnego  jednorodzinnego (instalacja dla zasilania urządzeń gazowych)

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.32.2024

19.03.2024

KUŹNIAK Anna KUŹNIAK Robert

Przybyszewo, dz. 716/3

Montaż  instalacji gazowej wewnątrz   budynku mieszkalnego  jednorodzinnego (kategoria I)

 

 

AB.6743.2.33.2024

19.03.2024

MICHALAK Katarzyna MICHALAK Józef

Zbarzewo, dz. 204/3

Montaż  instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz  budynku mieszkalnego  jednorodzinnego (instalacja dla zasilania urządzeń gazowych)

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.34.2024

21.03.2024

BAWOLSCY Aneta i Kazimierz

Przybyszewo, dz. 565/5

Montaż  instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz  budynku mieszkalnego  jednorodzinnego (instalacja dla zasilania urządzeń gazowych) oraz zbiornik na gaz  płynny

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.35.2024

25.03.2024

SOPNIEWSKA Renata

Brenno, dz. 304/7

Budynek mieszkalny jednorodzinny

(kategoria I)

 

 

AB.6743.2.36.2024

26.03.2024

ZYGNER Adrianna ZYGNER Filip

Święciechowa, dz. 106

Montaż  wewnętrznej instalacji gazowej   w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.37.2024

27.03.2024

DZIURZYŃSKA Alina

Osieczna, dz. 1404

Montaż  instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz  budynku mieszkalnego  jednorodzinnego

(kategoria I)

 

Nie wniesiono sprzeciwu

AB.6743.2.38.2024

29.03.2024

POLIWCZAK Dorota i Bartosz

Włoszakowice, dz. 850/8

Montaż  instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz  budynku mieszkalnego  jednorodzinnego

(kategoria I)

 

 

AB.6743.2.39.2024

29.03.2024

GRZYB Michał

Wilkowice, dz. 224/7

Montaż  instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz  budynku mieszkalnego  jednorodzinnego

(kategoria I)

 

 

AB.6743.2.40.2024

29.03.2024

NOWACKA Joanna

Nowy Belęcin, dz. 286/10

Rozbudowa  wewnętrznej instalacji gazowej   w budynku mieszkalnym jednorodzinnym

(kategoria I)

 

 

AB.6743.2.41.2024

03.04.2024

KUBIACZYK Justyna KUBIACZYK Tomasz

Robczysko, dz.899

Montaż  instalacji gazowej wewnątrz budynku mieszkalnego  jednorodzinnego

(kategoria I)

Postanowienie z dnia 12.04.2024

 

AB.6743.2.42.2024

03.04.2024

GMINA WŁOSZAKOWICE

Krzycko Wielkie, dz. 435/10

Montaż zewnętrznej i   wewnętrznej instalacji gazowej  do kotłowni gazowych zlokalizowanych  w budynkach szkoły podstawowej

(kategoria IX)

 

 

AB.6743.2.43.2024

08.04.2024

SYLWONIUK Renata

Święciechowa, dz. 1386

Montaż  instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz  budynku mieszkalnego  jednorodzinnego

(kategoria I)

 

 

AB.6743.2.44.2024

11.04.2024

JANKOWSKI Sebastian

Wilkowice, dz. 542, 531/8

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej

(kategoria XXVI)

 

 

AB.6743.2.45.2024

12.04.2024

ENEA Operator

Sp. z o o.

Moraczewo, dz. 399/16, 399/28

Sieć elektroenergetyczna nn - 0,4 kV - linia kablowa

(kategoria XXVI)

 

 

AB.6743.2.46.2024

12.04.2024

ENEA Operator

Sp. z o o.

Moraczewo, dz. 391, 399/3, 399/4, 399/5, 399/6, 399/7, 399/8, 399/9, 399/10, 399/11, 399/12, 399/13, 399/28, 399/29

Sieć elektroenergetyczna nn - 0,4 kV , linie kablowe z szafką kablową i złączami kablowo - pomiarowymi

(kategoria XXVI)

 

 

AB.6743.2.47.2024

18.04.2024

GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

Sp. z o o.

Włoszakowice, dz. 94/20, 103/2

Sieć wodociągowa PVC D110 x 4.2 mm

(kategoria XXVI)

 

 

AB.6743.2.48.2024

19.04.2024

PTASZYŃSKI Daniel

Lipno, dz. 219/5

Montaż  instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz  budynku mieszkalnego  jednorodzinnego

(kategoria I)