Wydział Architektury i Budownictwa

Naczelnik: Przemysław Samol

Adres:
Starostwo Powiatowe - bud. B
Plac Kościuszki 4
64-100 Leszno
e-mail:
sp.bud@powiat-leszczynski.pl
fax:
        65 529-68-09
tel:  
        65 529-68-27 Sekretariat (Katarzyna Kowalewska)
        65 529-68-28 Pozwolenia (Sandra Dąbrowska) 
        65 529-68-28 Zgłoszenia (Małgorzata Skroban - Wawrzyniak)
        65 529-68-29 Pozwolenia (Weronika Jankowiak)
        65 529-68-30 Pozwolenia i dzienniki budowy (Aleksandra Gumula)
        65 529-68-30 Pozwolenia (Dominika Ratajczak)


Informujemy, że obsługa interesantów w sprawach uzupełnienia lub poprawienia złożonych do wniosku dokumentów odbywać się będzie przez osoby (pracowników Wydziału) prowadzących postępowania administracyjne w terminach uzgodnionych wcześniej telefonicznie.

Rejestr dotyczący wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń z projektem budowlanym znajduję się pod podanym adresem:

Elektroniczny dziennik budowy

Informacja dotycząca budowy domów do 70 m kw

Formularze w postaci elektronicznej

Podstawowe zadania wydziału zawarte są w Regulaminie Organizacyjnym

Opłaty skarbowe za pozwolenia na budowę/rozbiórki można uiszczać:
- na rachunek Urzędu Miasta Leszna: nr konta
26 1020 3088 0000 8302 0005 7513
- w punktach kasowych Starostwa Powiatowego

Sprawy do załatwienia: 

Zgłoszenie budowy z projektem (dotyczy: budynków mieszkalnych jednorodzinnych)

Zgłoszenie budowy z projektem (dotyczy: sieci i stacji transformatorowych oraz instalacji gazowych wewnątrz użytkowanego budynku)

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na rozbiórkę

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu  

Zgłoszenie zamiaru wykonania obiektów lub robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę

Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

Zgłoszenie zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Wydanie dziennika budowy

Wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia

Wniosek o owydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego

Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego

Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości