Przyjmowanie wniosków, prowadzenie ewidencji oraz innych spraw związanych z przyznawaniem wyróżnienia &obrazek Uchwała nr XVI/119/2004 w sprawie ustanowienia wyróżnienia Zasłużony dla Powiatu LeszczyńskiegoInformacje powiązane: