Powiat w liczbach
Powiat Leszczyński tworzy 7 gmin. Licząc od lewej: Gmina Wijewo, Włoszakowice, Lipno, Osieczna, Krzemieniewo, Rydzyna i Święciechowa.

LUDNOŚĆ  (stan na 31 grudnia 2018 r.)
Ogółem: 56 061

BEZROBOCIE (stan na 31 grudnia 2018 r.)
Bezrobotni ogółem: 693
Mężczyźni: 241
Kobiety:452
Stopa bezrobocia: 2,9%
(stan na grudzień 2018 r.)

POWIERZCHNIA (stan na 31 grudnia 2018 r.)
Powierzchnia ogółem: 803,14 km2
Lasy: 20 473 ha
Użytki rolne: 52 854 ha

Źródło: PODGiK w Lesznie

ŹRÓDŁO: GUS oraz PUP Leszno

DANE STATYSTYCZNE DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE
WWW.STAT.GOV.PL

DOKŁADNE DANE STATYSTYCZNE MOŻNA UZYSKAĆ W URZĘDZIE STATYSTYCZNYM W POZNANIU, ODDZIAŁ KOŚCIAN:
Al. Tadeusza Kościuszki 22,
64-000 KOŚCIAN,
e-mail: uspoz.okoscian@stat.gov.pl
Informatorium statystyczne i biblioteka zapraszają
od wtorku do piątku w godz. 7:00-15:00
w poniedziałki od 7:00-18:00 pok. 17
tel. 65 51 15 301 lub 65 51 15 306