Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za 2023 rok

Program współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2024 rok

Program współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2023 rok

Sprawozdania z realizacji programu współpracy za 2022 r

Sprawozdania z realizacji programu współpracy za 2021 r

Uchwała Nr LII/309/2022 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za 2021 rok

Uchwała Nr XLIII/253/2021 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2022 rok

Uchwała Nr XXIX/173/2020 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2021 rok.

Uchwała Nr XV/88/2019 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2020 rok.

Uchwała Nr XLIX/320/2018 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2019 rok.

Uchwała Nr XXXIV/246/2017 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2018 rok.

Uchwała Nr XXIII/178/2016 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2017 rok

Uchwała Nr IX/81/2015 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2016 rok

Uchwała Nr XXXIII/323/2014 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2015 rok

Uchwała Nr XXIV/259/2013 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pozytku publicznego na 2014 rok

Uchwała Nr XVII/180/2012 w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2013 rok.

Uchwała Nr IX/112/11 w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2012 rok.

Uchwała Nr XXXV/293/10 wsprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2011 rok.

Uchwała nr XXVI/201/09 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie  uchwalenia programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2010 rok.