Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują:

Wprowadzanie informacji:
Maciej Hampel
Starostwo Powiatowe w Lesznie,
pl. Kościuszki 4B,
tel. 65 529 68 36, fax. 65 529 68 09,
e-mail: m.hampel@powiat-leszczynski.pl

Katarzyna Tyczyńska
Starostwo Powiatowe w Lesznie,
pl. Kościuszki 4B,
tel. 65 529 68 34, fax. 65 529 68 09,
e-mail: k.tyczynska@powiat-leszczynski.pl

Lidia Wencel
Starostwo Powiatowe w Lesznie,
pl. Kościuszki 4B,
tel. 65 529 68 27, fax. 65 529 68 09,
e-mail: sp.bud@powiat-leszczynski.pl

Przemysław Samol
Starostwo Powiatowe w Lesznie,
pl. Kościuszki 4B,
tel. 65 529 68 28, fax. 65 529 68 09,
e-mail: p.samol@powiat-leszczynski.pl

Marcin Golembka
Starostwo Powiatowe w Lesznie,
Al. Jana Pawła II 23,
tel. 65 529 68 48, fax. 65 529 68 09,
e-mail: m.golembka@powiat-leszczynski.pl