Wydanie karty wędkarskiej

Podstawa prawna:
art.7 ust.5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 652 ze zmianami)
Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o wydanie kart
2.Potwierdzenie złożenia egzaminu ze znajomości ochrony i połowu ryb przed komisją
powołaną przez społeczną organizację amatorskiego połowu ryb
3.Fotografia – 1 szt.
Opłaty:
Ołata za wydanie karty wędkarskiej – 10,00 zł – płatne na konto Starostwa
Powiatowego w Lesznie.

Termin załatwienia sprawy:
do dwóch tygodni