Zgłoszenie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

Podstawa prawna:
art. 152 ust. 1  ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zmianami.); oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca  2010 r.
Zakres:
instalacje objęte zgłoszeniem  –  rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca  2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia   (Dz. U. Nr 130, poz. 880)  
Wymagane dokumenty:
Zgłoszenie zawierające informacje zgodnie z art. 152 ust .2  ustawy Prawo ochrony środowiska
Opłata skarbowa:
Opłata za zgłoszenie 120 zł płatna na rachunek:
Konto Urzędu Miasta Leszna
PKO BP S.A. I/O Leszno
26 1020 3088 0000 8302 0005 7513