Prowadzenie rejestru zwierząt należących do gatunków, podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Podstawa prawna:
Art. 64 ust.8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zmianami)
Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt.
2.Wniosek o rejestrację zwierząt
Opłata skarbowa:
1.od dokonania wpisu do rejestru zwierząt - 26 zł na konto UM Leszna nr 26 1020 3088 0000 8302 0005 7513