Sprowadzenie zwłok/urny z prochami do Polski

Podstawa prawna
-Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 ze zmianami);
-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz. 1866);
-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 ze zmianami).
Wymagane dokumenty
-wniosek o wydanie pozwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z zagranicy,
-akt zgonu /inny dokument stwierdzający zgon lub  inny dokument stwierdzający wykluczenie jako  przyczyny  zgonu choroby zakaźnej  wymienionej w Rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia z dnia
6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. z 2001r.  Nr 152, poz.1742).
Sposób załatwienia sprawy
-wydawanie druków wniosków,
-przyjmowanie wniosków i ich rejestracja,
-przygotowanie i wysyłka pisma do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie,
-opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie,
-przygotowanie decyzji o sprowadzeni zwłok/urny z prochami do Polski,
-wydanie decyzji o sprowadzeni zwłok/urny z prochami do Polski.
Opłaty
bez opłat
Termin załatwienia sprawy
1-3 dni
Informacja o terminie odbioru dokumentu
Telefonicznie pod nr 65 525-69-75