W sprawie:
przyjęcia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Leszczyńskim na lata 2007-2013

Data uchwały:
2007-02-20

Numer uchwały:
IV/37/07

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2007-02-20