W sprawie:
zmiany uchwały Nr XXV/118/2001 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie delegowania radnego do składu Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, działającej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem  Miasta Leszna i Starostą Leszczyńskim, zwanej dalej „Komisją” oraz w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków rzeczywiście poniesionych przez członków Komisji, delegowanych przez Radę Powiatu lub powołanych przez Starostę Leszczyńskiego, w związku z udziałem w pracach tej Komisji.

Data uchwały:
2007-02-20

Numer uchwały:
IV/39/07

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2007-02-20