W sprawie:
określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu

Data uchwały:
2007-08-10

Numer uchwały:
VII/57/07

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2007-08-10