W sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2007 rok

Data uchwały:
2007-08-10

Numer uchwały:
VII/56/07

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2007-08-10