W sprawie:
trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Data uchwały:
2007-09-27

Numer uchwały:
VIII/64/07

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2007-09-27