W sprawie:
zmiany Uchwały Nr V/46/07 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku.

Data uchwały:
2007-09-27

Numer uchwały:
VIII/61/07

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2007-09-27