W sprawie:
ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie ma być przyznane w 2008 roku.

Data uchwały:
2007-10-25

Numer uchwały:
IX/68/07

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2007-10-25