W sprawie:
wysokości oraz warunków  przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, oraz obliczania i wypłacania wynagro-dzenia za godziny ponadwymiarowe  i godziny doraźnych zastępstw w 2008

Data uchwały:
2007-10-25

Numer uchwały:
IX/69/07

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2007-10-25