W sprawie:
uchwalenia Programu współpracy powiatu leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2008 rok.

Data uchwały:
2007-10-25

Numer uchwały:
IX/70/07

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2007-10-25