W sprawie:
określenia zadań, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2007 roku.

Data uchwały:
2007-04-26

Numer uchwały:
V/46/07

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2007-04-26