W sprawie:
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu przyznawania

Data uchwały:
2007-12-12

Numer uchwały:
XI/80/07

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2007-12-12