W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a PowiatemLeszczyńskim o przyjęciu przez Powiat Leszczyński części zadań Instytucji Zarządzającej z zakresu udzielenia informacji o Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013

Data uchwały:
2007-12-28

Numer uchwały:
XII/90/07

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2007-12-28