W sprawie:
przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2009-2013

Data uchwały:
2009-02-12

Numer uchwały:
XIX/152/09

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2009-02-12