W sprawie:
przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Planowania i Rozwoju w 2009 roku

Data uchwały:
2010-02-25

Numer uchwały:
XXIX/242/10

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2010-02-25