W sprawie:
uchwalenia "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Leszczyńskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016"

Data uchwały:
2010-04-20

Numer uchwały:
XXX/246/10

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2010-04-20