Sporządzenie zaświadczeń o istnieniu gospodarstw rolnych do KRUS-u, ZUS-u- załatwianie spraw rentowych

Podstawa prawna
1. Art. 217 KPA (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek osoby starającej się o świadczenie rentowe lub emerytalne - formularz P i P1

Opłaty
wolne od opłat wynikających z Prawa geodezyjnego w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2016 r., poz. 887 ze zm.)

Sposób i termin załatwienia sprawy
1. Przyjęcie wniosku, zarejestrowanie.
2. Odszukanie dokumentów w archiwum.
3. Sporządzenie zaświadczenia.
Termin załatwienia - do 7 dni.

Informacja o terminie odbioru dokumentu
Pokój 208, telefonicznie pod nr 65 529 68 46

Dostępne druki
- formularz P i P1