Zgłoszenie prac geodezyjnych i kartograficznych

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

OPCJA 1
- (osobiście lub listownie) - zgłoszenie pracy w formie papierowej

OPCJA 2
- (mailowo) - zgłoszenie pracy przesłane mailowo (dokument musi być podpisany elektronicznie lub wykonawca musi dostarczyć oryginał zgłoszenia przy odbiorze materiałów)

OPCJA 3 - (elektronicznie: poprzez Portal Geodety systemu Web-EWID https://leszczynski.webewid.pl) - wniosek o założenie konta w serwisie Web-EWID

Miejsce składania pism:

OPCJA 1
- Pokój 6, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Starostwo Powiatowe w Lesznie, Al. Jana Pawła II 23, 64 - 100 Leszno. Godziny urzędowania: poniedziałek - 8.00-16.00, wtorek - piątek - 7.00-15.00

OPCJA 2 - na adres sp.geo@powiat-leszczynski.pl

OPCJA 3 - wniosek o założenie konta należy złożyć osobiście (Pokój 305, Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Starostwo Powiatowe w Lesznie, Al. Jana Pawła II 23, 64 - 100 Leszno. Godziny urzędowania: poniedziałek - 8.00-16.00, wtorek - piątek - 7.00-15.00), mailowo (sp.geo@powiat-leszczynski.pl) lub listowanie na powyższy adres.

Termin i sposób załatwienia:

OPCJA 1 i 2:

1.
Przyjęcie wniosku, zarejestrowanie
2. Przygotowanie materiałów
3. Sporządzenie dokumentu obliczenia opłaty
4. Dokonanie zapłaty
5. Wydanie materiałów

Termin załatwienia - w terminie 10 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, PODGiK uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

OPCJA 3:

1.
Przyjęcie wniosku, zarejestrowanie i wydanie loginu i hasła do indywidualnego konta na Portalu Geodety (czynność jednorazowa)
2. Zalogowanie się w Portalu Geodety (https://leszczynski.webewid.pl)
3. Zgłoszenie pracy geodezyjnej (określenie zakresu pracy, rodzaju, wybór materiałów)
4. Uzyskanie informacji o przygotowaniu materiałów / otrzymanie Dokumentu Obliczenia Opłaty
5. Dokonanie płatności
6. Pobranie danych z portalu i/lub odebranie materiałów z PODGiK.

Termin załatwienia - w terminie 10 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, PODGiK uzgadnia z wykonawcą listę materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępnia ich kopie za opłatą, o której mowa w art. 40a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Opłaty
Według cennika stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.).

Kasa czynna:
- poniedziałek - 8.00 - 15.30
- wtorek - piątek - 7.00 - 14.30

Informacje:
OPCJA 1 i 2: pokój nr 6, telefonicznie pod numerem 65 529 68 50
OPCJA 3: pokój 3, telefonicznie pod numerem 65 529 68 48

Dostępne druki
- formularz ZG
- wniosek