Przyjęcie dokumentacji technicznej powstałej w wyniku pracy geodezyjnej do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Podstawa prawna

Art. 12a ust. 1 i 12b ust. 1, 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520) zwanej dalej "pgik".
Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 924).

Wymagane dokumenty

Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych.

Opłaty

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Po przekazaniu przez wykonawcę prac geodezyjnych zawiadomienia o wykonaniu prac oraz dostarczeniu dokumentacji technicznej powstałej w wyniku prac podlegają one niezwłocznie weryfikacji. Pozytywny wynik weryfikacji stanowi podstawę do przyjęcia dokumentacji do zasobu.

Informacja o terminie odbioru dokumentu

Pokój nr 5, telefonicznie pod numerem 65 526 58 32.
Wykonawcy posiadający konto w WebEWID, po zalogowaniu mogą sprawdzić status pracy geodezyjnej w Ewidencji Kontrolnej Sprawy.

Dostępne druki

Zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych.