Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Kierownik: Mateusz Juśkiewicz

Adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie
Plac Kościuszki 4B
64-100 Leszno
e-mail:
pcpr@pcprleszno.pl
strona: http://pcprleszno.pl/

fax:
        65 529-68-41
tel:
        65 529-68-39 Sekretariat
        65 529-68-37 Prawnik
                               Psycholog
        65 529-68-31 PFRON
        65 525-69-68 Rodziny Zastępcze