W sprawie:
utworzenia Gimnazjum Specjalnego dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących i jego włączenia w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie

Data uchwały:
2002-06-18

Numer uchwały:
XXVII/136/2002

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2002-06-18