W sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2002 rok

Data uchwały:
2002-04-23

Numer uchwały:
XXVII/131/2002

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2002-04-23