W sprawie:
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Leszczyńskiego, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy

Data uchwały:
2002-03-27

Numer uchwały:
XXVI/125/2002

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2002-03-27