W sprawie:
zmiany Zarządzenia Nr 1/2000 Starosty Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie powołania składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lesznie

Data uchwały:
2000-12-21

Numer uchwały:
11/2000

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2000-12-21