W sprawie:
ustalenia wysokości odpłatności za korzystanie z samchodu służbowego (wraz z kierowcą) Starostwa Powiatowgo w Lesznie jednostkom organizacyjnym podporządkowanym Staroście Leszczyńskiemu oraz innym osobom fizycznym prawnym

Data uchwały:
2000-09-01

Numer uchwały:
6/2000

Podjęta przez:
Starostę Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2000-09-01