W sprawie:
zmiany zapisów w załączniku do Uchwały Nr V/67/2011 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Zdrowotnego pn. "Profilaktyka wad postawy i otyłości dla dzieci szkół podstawowych kl. IV".

Data uchwały:
2011-06-30

Numer uchwały:
VI/76/2011

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2011-06-30