W sprawie:
uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2012 rok.

Data uchwały:
2011-11-24

Numer uchwały:
IX/112/11

Podjęta przez:
Rada Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2011-11-24