Udostępnienie informacji geologicznej

Podstawa prawna:
Art.98,99,100  ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2126 ze zmianami)
Wymagane dokumenty:
Wniosek o udostępnienie informacji geologicznej z uzasadnieniem rodzaju informacji geologicznej oraz celu jej wykorzystania.
Opłaty:
Bez opłat (w ramach kompetencji Starosty)-m.in.do celów naukowych oraz projektów robót geologicznych.
Z opłatami(w ramach kompetencji Marszałka Województwa)-m. in. do celów związanych z eksploatacją kopalin i poborem wód podziemnych, w jakim wymagane jest pozwolenie wodno prawne.
Organ odwoławczy:
Bez trybu odwoławczego
Termin załatwienia sprawy:
Na bieżąco