W sprawie:
przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok

Data uchwały:
2013-03-28

Numer uchwały:
21/2013

Podjęta przez:
Zarząd Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2013-03-28