W sprawie:
uchwalenia Programu współpracy Powiatu Leszczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na 2015 rok

Data uchwały:
2014-10-28

Numer uchwały:
XXXIII/323/2014

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2014-10-28