W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leszczyńskiego na lata 2015-2018

Data uchwały:
2014-12-30

Numer uchwały:
II/24/2014

Podjęta przez:
Radę Powiatu Leszczyńskiego

Uchwała wchodzi w życie:
2014-12-30